Quảng Nam thúc tiến độ bàn giao hơn 450ha đất làm Khu công nghiệp Thaco Chu Lai

Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành văn bản 275/TB-TU kết luận của ông Phan Việt Cường – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Núi Thành về dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thaco Chu Lai. 

Theo kết luận, Ban chỉ đạo đề nghị Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Núi Thành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai thi công các hạng mục cơ bản của Dự án như: Nhà máy, hệ thống điện, đường giao thông, xử lý nước thải… vào cuối tháng 02/2022.

Đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đánh giá kỹ lưỡng, chặt chẽ tác động môi trường khi san hạ cốt nền (đồi) trước khi chủ đầu tư triển khai Dự án; hướng dẫn trình tự thủ tục chỉnh lý biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam; hỗ trợ huyện Núi Thành lập các hồ sơ, thủ tục để quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại vị trí di dời mới Chùa Phổ Tịnh.

Chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ cho huyện để giải quyết dứt điểm các đơn thư liên quan đến đất đai vùng Dự án. Thống nhất chủ trương xây dựng cơ sở hạ tầng (đường, điện, hệ thống thu gom, thoát nước) và quy hoạch khoảng cách từ ranh giới Dự án đến đường cao tốc (chiều rộng 100m) chạy dọc theo tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi 3 đến Khu công nghiệp Việt – Hàn thành vệt cây xanh, đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan lập hồ sơ, thủ tục trình cấp thẩm quyền quyết định để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo đề nghị Thaco, các đơn vị làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng có liên quan phối hợp chặt chẽ, tăng cường cán bộ chuyên môn cùng với huyện Núi Thành đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án.

Trong quá trình triển khai các hạng mục đầu tư, Thaco phối hợp với địa phương để khảo sát, đánh giá tác động và có các giải pháp phù hợp hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân vùng dự án.Theo báo cáo của UBND huyện Núi Thành, đến nay địa phương đã thông báo thu hồi đất gần 375 ha/451,55 ha; bàn giao mặt bằng gần 158/451,55 ha.