TP HCM cùng 3 tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ 83.000 tỷ làm đường Vành đai 3

Trên cơ sở kết quả thống nhất ý kiến giữa TP HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Sở Giao thông vận tải TP HCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND TP, đồng thời tham mưu báo cáo Chính phủ về kết quả nghiên cứu và phương án đầu tư đường vành đai 3, theo Báo Giao thông.

Đường vành đai 3 là dự án lớn thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia. Đường dài gần 90km, đi qua 4 tỉnh thành gồm TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Đến nay, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã được các địa phương và bộ ngành góp ý.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong văn bản UBND TP đề nghị ba tỉnh có ý kiến đối với quy mô đầu tư và các nội dung liên quan tại hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Ngoài ra, ba tỉnh sớm có ý kiến đối với vấn đề khái toán chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn các tỉnh. Bên cạnh đó là khả năng cân đối, bố trí nguồn vốn của ba tỉnh tham gia thực hiện dự án. Từ đó, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án như phương thức đầu tư.

UBND TP đề nghị Ban quản lý dự án Mỹ Thuận khẩn trương chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan gửi UBND ba tỉnh nói trên.

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cần hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để triển khai các bước tiếp theo đúng quy định. Do tính chất quan trọng và yêu cầu tiến độ cấp bách của dự án, UBND TP đề nghị ba tỉnh và ban quản lý sớm gửi văn bản phản hồi.

Quá trình lấy ý kiến, các địa phương có dự án đi qua đều thống nhất về sự cần thiết đầu tư đường vành đai 3 giai đoạn 2021-2026. 

Tuy nhiên, để đầu tư đường vành đai 3 theo phương thức đối tác công tư (PPP – hợp đồng BOT) và sử dụng nguồn vốn ngân sách của các địa phương để giải phóng mặt bằng là rất khó khăn, không thể thực hiện trong giai đoạn 2021-2026.

Bên cạnh đó, thời gian hoàn vốn cho dự án kéo dài 29 năm nên khó hấp dẫn nhà đầu tư, tính khả thi chưa cao. Chi phí giải phóng mặt bằng và đường song hành hai bên của dự án rất lớn, 4 tỉnh thành chưa thể cân đối vốn ngân sách địa phương để tham gia thực hiện giai đoạn 2021-2025.

Do vậy, 4 địa phương thống nhất kiến nghị được hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương (Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội) để đầu tư giai đoạn 1 của dự án khoảng 83.290 tỷ đồng. Bao gồm, giải phóng một lần theo quy mô hoàn chỉnh, xây dựng tuyến chính cao tốc 4 làn xe (cả nút giao trên tuyến) và đầu tư đường song hành hai bên.

TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An bị thiệt hại nặng nề do đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 nên việc bố trí vốn từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội cho dự án này là thiết thực nhất để giúp đỡ 4 địa phương.

Trường hợp vốn ngân sách trung ương không cân đối đủ toàn bộ kinh phí, các địa phương đề xuất trung ương hỗ trợ toàn bộ chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 46.971 tỷ đồng. Đối với phần xây lắp, các địa phương sẽ chủ động nghiên cứu đầu tư phù hợp với tình hình thực tế.

Về phương thức thực hiện, dự án được đề xuất giao cho UBND TP HCM là cơ quan chuẩn bị đầu tư. Thành phố sẽ chủ trì lập, báo cáo Thủ tướng trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án tổng thể, trong đó phân chia các dự án thành phần để các địa phương thực hiện.

Theo kết quả nghiên cứu, đường vành đai 3 giai đoạn hoàn chỉnh có quy mô 8 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100km/h, có thêm hai đường song hành hai bên. Tổng mức đầu tư cho giai đoạn này hơn 177.710 tỷ đồng.

Ở giai đoạn 1, dự án giải phóng mặt bằng cho giai đoạn hoàn chỉnh, xây dựng trước 4 làn và đường song hành hai bên với tổng mức đầu tư 83.290 tỷ đồng, được chia thành hai dự án thành phần.

Dự án thành phần 1 giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh và xây dựng đường song hành với 52.468 tỷ đồng; dự án thành phần 2 xây cao tốc 4 làn xe gần 32.908 tỷ đồng.