Quý 4, Dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí (PSD) lãi 51 tỷ đồng – mức lãi cao nhất theo quý

Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (mã CK: PSD) đã công bố BCTC quý 4/2021 và lũy kế cả năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 2.541 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng tăng nhiều nên lãi gộp đạt 130 tỷ đồng, tăng 31% so với quý 4/2020.

Trong kỳ, PSD có 16 tỷ đồng doanh thu tài chính tăng nhẹ so với cùng kỳ, chi phí tài chính và chi phí QLDN giảm đáng kể.

Kết quả, PSD lãi sau thuế 50,7 tỷ đồng, khả quan hơn khoản lỗ 389 triệu đồng quý 4/2020, EPS quý 4 đạt 1.830 đồng.

Luỹ kế cả năm 2021, PSD đạt 8.526 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 3% so với cùng kỳ. LNST đạt gần 139 tỷ đồng, tăng 202% so với cùng kỳ. EPS năm 2021 đạt 4.622 đồng.

Năm nay, Công ty đặt mục tiêu lãi sau thuế 96 tỷ đồng, gấp 2 lần kết quả 2020. Theo đó kết thúc năm 2021 PSD đã hoàn thành được vượt 45% mục tiêu cả năm 2021.

Quý 4, Dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí (PSD) lãi 51 tỷ đồng – mức lãi cao nhất theo quý - Ảnh 1.

https://cafef.vn/quy-4-dich-vu-phan-phoi-tong-hop-dau-khi-psd-lai-51-ty-dong-muc-lai-cao-nhat-theo-quy-20220118174820621.chn

Tú Anh

Theo Trí thức trẻ